Camping søyler

Nye elektriske forskrifter for Camping sier at kontakter skal være strømløse når ikke i bruk. Vi benytter Interlock kontakter for å oppfylle dette kravet.

Dette betyr at kontakten er strømløs til en plugg blir satt inn, og bryteren blir slått over. Det er ikke mulig å slå over bryteren om ikke en plugg er satt inn først.

Alle våre modeller, både Quantum og Classic strømsøyler og Hook-Up strømbokser leveres med Interlock kontakter.

Vi kan levere fra 1 – 16 stk 16A og 32A kontakter på en Quantum søyle. Og vi kan levere 1-4 stk 16A og 32A kontakter på standard  Classic søyle, 2 i front og 2 på baksiden.

Hook-Up strømbokser leveres med 1 -3 stk 16A og 32A kontakter pr boks.

Som vanlig kan vi også levere kWh målere til alle kontaktene og vannkran med slangekrok.

Brosjyrer:

LSDS-0026 Classic Touring Bollard – (Interlock Sockets)

LSDS-0025 Quantum Touring Bollard (Interlock Sockets)

LSDS-0023 Touring Hook-ups (Interlock Sockets)

Bryggestrøm AS

Østerøyveien 35
​3226 Sandefjord

+47  907 40 399
post@bryggestrom.no

Bisnode

Meld deg på nyhetsbrev